Belastingstelsel


Belastingen geheven door de Nederlandse rijksoverheid in Europees Nederland

Directe belastingen

Indirecte belastingen

 1. Alcoholaccijns
 2. Wijnaccijns
 3. Bieraccijns
 4. Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten[6]
 5. Suikeraccijns
 6. Tabaksaccijns
 7. Accijns van minerale oliën

Milieuheffingen[bewerken]

 • Wet belastingen op milieugrondslag, te onderscheiden in:
 1. Belasting op leidingwater
 2. Kolenbelasting
 3. Energiebelasting
 4. Verpakkingenbelasting

Overige


Belastingen geheven door de Nederlandse rijksoverheid in Caribisch Nederland

 1. Benzine
 2. Bier (alleen Bonaire)
 3. Wijn (alleen Bonaire)
 4. Gedestilleerd (alleen Bonaire)
 5. Sigaretten (alleen Bonaire)
 6. Sigaren en cigarillo’s (alleen Bonaire)
 7. Rooktabak (alleen Bonaire)


Belastingregeling voor het land Nederland

Er is het Besluit van 26 februari 2011 tot vaststelling van het besluit voorkoming dubbele belasting tussen de belastingstelsels van het in Europa gelegen deel van het land Nederland en het in het Caribische gebied gelegen deel van het land Nederland (Belastingregeling voor het land Nederland). Zie ook de Belastingregeling voor het Koninkrijk.

Belastingen geheven door gemeenten

Inleiding

De grondslag voor de vaststelling van een gemeentelijke verordening op grond waarvan gemeentelijke belastingen worden geheven, is veelal in hoofdstuk XV van de Gemeentewet te vinden (artikel 216 Gemeentewet e.v.). Voor de Gemeentelijke verordeningen zal men zich tot de specifieke gemeente dienen te wenden. Bij inwerkingtreding van een gemeentelijke belastingverordening wordt dat veelal in het plaatselijk/regionale huis-aan-huisblad bekendgemaakt.

Gemeentelijke belastingen

Door Nederlandse gemeenten worden onder andere geheven de volgende belastingen:

Het COELO (Centrum voor Onderzoek naar de Economie van de Lokale Overheden, RU Groningen) houdt een overzicht bij van de gemeentelijke lasten per huishouden voor alle gemeenten in Nederland, de Atlas van de lokale lasten.


Belastingen geheven door de openbare lichamen BES

Inleiding

De grondslag voor de vaststelling van een eilandsverordening op grond waarvan eilandbelastingen worden geheven, is veelal in hoofdstuk IV van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) te vinden (artikel 40 FinBES e.v.).

Eilandbelastingen

Door de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen onder andere de volgende belastingen worden geheven:

Eilandelijke opcenten

De openbare lichamen kunnen opcenten heffen op de hoofdsom van de vastgoedbelasting.