Feest- en gedenkdagen


Feestdagen in Nederland

Nationale feestdagen

De volgende feestdagen in Nederland worden als nationale feestdagen aangeduid:

5 mei is sinds 1990 aangewezen als jaarlijkse nationale feestdag. Hiermee kwam een einde aan de situatie dat 5 mei alleen eens in de vijf jaar een nationale feestdag was. Dit betekent echter niet dat werknemers op deze dag per definitie vrij zijn. Dat is, zoals bij alle feestdagen, afhankelijk van de (al dan niet collectieve) arbeidsovereenkomst met de werkgever.

Algemeen erkende feestdagen

De algemeen erkende feestdagen in Nederland zijn de nationale feestdagen, Nieuwjaarsdag en een aantal christelijke feestdagen. In de Algemene termijnenwet en andere wetten staat vermeld welke dagen als algemeen erkende feestdagen worden aangemerkt. Eerste Paasdag en eerste Pinksterdag zijn altijd op zondag en worden daarom niet apart genoemd in de Algemene termijnenwet.

Op de BES-eilanden geldt Pinkstermaandag niet als algemeen erkende feestdag, maar de volgende feestdagen wel:

In Nederland zijn geen wettelijke regels over op welke feestdagen werknemers verplicht vrij zijn. Dat is geregeld in cao's en arbeidsovereenkomsten. De meeste mensen hebben alle algemeen erkende feestdagen vrij behalveGoede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag zijn bij sommige werkgevers een vrije dag, bij andere niet. Bij veel werkgevers is Bevrijdingsdag alleen een vrije dag in lustrumjaren.

Wat betreft de loonberekening zijn algemeen erkende feestdagen in de arbeidsvoorwaarden meestal gelijkgesteld met zondagen. De zondagstoeslag geldt dan ook voor deze aangewezen feestdagen.

Overige landelijke Feestdagen

Verder kent Nederland nog een aantal feestdagen die niet door iedereen in acht worden genomen, en die niet wettelijk erkend zijn:


Religieuze feest- en gedenkdagen

Boeddhistische feest- en gedenkdagen

1rightarrow blue.svg Zie ook lijst van boeddhistische feest- en gedenkdagen

Christelijke feest- en gedenkdagen

1rightarrow blue.svg Zie ook lijst van christelijke feest- en gedenkdagen en heiligenkalender

Hindoeïstische feest- en gedenkdagen

1rightarrow blue.svg Zie ook lijst van hindoe├»stische feest- en gedenkdagen

Islamitische feest- en gedenkdagen

Daarnaast worden de volgende dagen door verschillende groeperingen in acht genomen:

1rightarrow blue.svg Zie ook lijst van islamitische feest- en gedenkdagen

Joodse feest- en gedenkdagen